Om mitt sätt att arbeta

Idag arbetar jag främst utifrån psykodynamisk och integrativ inriktning. Med integrativ menas att jag sammanfogar från de teoretiska inriktningar jag lärt mig för att bäst kunna hjälpa den unika individ jag har framför mig. Jag tycker om och delar den värdegrund som Carl Rogers skapade inom den humanistiska terapiskolan. Där antas varje individ ha en inneboende visdom och tendens till helande. Terapeutens roll är att hjälpa klienten att hitta denna inneboende tendens(self actualizing tendency).