Min bakgrund

Jag tog min examen vid Roehampton University i england. Jag är legitimerad och medlem i engelska( www.bps.org) såväl som svenska psykologförbundet(www.psykologförbundet.se) 


Jag är skolad inom humanistisk terapi (person centred), psykodynamisk samt kognitiv beteendeterapi. Jag har även läst påpyggnadskurser för att kunna utöva interpersonell terapi ( IPT), samt EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).


Jag arbetar sedan flertalet år inom psykiatrin. Under fyra års tid har jag arbetat på en specialistmottagning som behandlar ätstörningar. Nu arbetar jag på en allmänpsykiatrisk mottagning. Jag har från mina år inom psykiatrin erfarenhet av att utreda, diagnosticera och behandla en variation av problem såsom depression, komplicerad sorg, ångest, tvångssyndrom, lättare till komplex traumatisering, ätstörningar och personlighetssyndrom.  Sedan en tid tillbaka har jag börjat praktisera metoden EMDR för att hjälpa klienter som upplevt olika former av psykologiska trauman. Läs mer om metoden här  https://emdr.se/vad-ar-emdr/